ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

03.05.11:
Από 02/05/2011 το ΙΚΤΕΟ Κέρκυρας πραγματαποιεί ελέγχους και σε δίκυκλα

08.09.07:
Επίσημα εγκαίνια ΙΚΤΕΟ Κέρκυρας το Σάββατο 08.09 στις 8:00μμ

05.06.07:
Έναρξη λειτουργίας ΙΚΤΕΟ Κέρκυρας

03.04.07:
Διαπίστευση του ΙΚΤΕΟ Κέρκυρας από το φορέα του Ε.ΣΥ.Δ με ISO 17020

Ιδιωτικά ΚΤΕΟ Κέρκυρας

Προθεσμίες

Ο τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα οχήματα βάση της ισχύουσας υπουργικής απόφασης.


Κυρώσεις

Στη περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ο τεχνικός έλεγχος θεωρείται εκπρόθεσμος  και η διεξαγωγή του επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος  εκπρόθεσμου υπέρ του Υπουργείου Μεταφορών. Η μη διενέργεια τεχνικού ελέγχου του οχήματος εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, συνιστά τροχαία παράβαση (Κ.Ο.Κ. άρθρο 86) και τιμωρείται με πρόστιμο.