Πολιτική Απορρήτου

Το «Ι.ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ» (που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Ι.ΚΤΕΟ) τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για την έγκαιρη ενημέρωσή σας για τον επόμενο τεχνικό σας έλεγχο, ΚΕΚ, προσφορές και θέματα που σχετίζονται με τον τεχνικό έλεγχο ή / και την οδική ασφάλεια. Στα πλαίσια συμμόρφωσης του, με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016), το Ι.ΚΤΕΟ επιθυμεί να σας γνωρίσει τα στοιχεία που συλλέγει και τον τρόπο με τον οποίο τα συντηρεί.

Το Ι.ΚΤΕΟ διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει και μεριμνά για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα και να συμπληρώσετε τη Δήλωση Συγκατάθεσης που ακολουθεί. Τα στοιχεία που συλλέγονται παραδίδονται οικειοθελώς από τον ενδιαφερόμενο (συναλλασσόμενο) και είναι Όνομα, Επώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο (Σταθερό ή / και Κινητό), Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Δίπλωμα Οδήγησης, ΑΦΜ και διεύθυνση email.

Το Ι.ΚΤΕΟ, εγγυάται ότι δε θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισή σας. Τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως 5 έτη μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας συναλλαγής. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή ή μεταβολή των προσωπικών σας δεδομένων όποτε εσείς επιθυμείτε με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλες νομικές απαιτήσεις που απαγορεύουν την διαγραφή τους.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ! - ΓΡΗΓΟΡΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ - ΧΩΡΙΣ ΕΞΤΡΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ!

ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ